„Napojení multimodálního centra a přístavu by mělo být provedeno okružní křižovatkou v ulici Palackého, která si vyžádá úpravy stávajících železničních mostů a zároveň umožní přestavbu trati Pardubice – Chrudim a Pardubice – Rosice nad Labem. To by mělo přinést úlevu především cestujícím do Chrudimi. Napojení terminálu letiště, respektive průmyslové zóny by pak mělo být řešeno napojením na silnici I/2 tzv. jihozápadním obchvatem Pardubic,“ řekl hejtman Pardubického kraje Ivo Toman.

„Na záměr je zpracována studie, která popisuje nejoptimálnější řešení příjezdových komunikací i s ohledem na zklidnění dopravy v Pardubicích. O detailech, investičním záměru i projektové dokumentaci se však bude ještě jednat,“ doplnila krajská tisková mluvčí Kateřina Nohavová.