Vesměs šlo o účastníky tanečního závodu juniorů, kteří si vyrazili do města v přestávkách mezi svými vystoupeními v blízké sportovní hale. Takto jsme například zastihli závodnice Natálii Brabcovou a Nelu Janů.