Příčinou padání kamení je havarijní stav opěrné zdi na pozemku v soukromém vlastnictví, z níž přes navazující svažité pozemky padaly kameny na místní komunikaci v ulici Na Kopanici. Město Chrudim, jakožto vlastník navazujících pozemků, na vyzvání stavebního úřadu bezodkladně provedlo nutné zabezpečovací práce.

Projekční společnost PBK Chrudim navrhla jako nutné bezpečnostní opatření ocelové rámy s výdřevou z kulatiny v úrovni nad dolní opěrnou stěnou komunikace a dále vždy ve třetinách výšky svahu dva pásy ocelových záchytných lanových sítí zakotvených do stromů. Proběhly i další zabezpečovací práce, jako odstranění porostu u opěrné zdi komunikace. Všechna tato opatření vyšla město spolu s přehrazením ulice a dopravním značením na 311 tisíc Kč. V režimu havárie je dle směrnice MěÚ Chrudim o veřejných zakázkách provedla místní firma A-Z Prezip. (ap, lun, man)