„Vprosinci předminulého roku jsme vzastupitelstvu schválili záměr prodeje kapucínského kláštera kanadské univerzitě. Tento souhlas už vté době provázela velká diskuze, zkteré znaší strany vzešla řada podmínek. Jde přece ohistorický majetek města. Ze strany Kanaďanů jsme se však dozvěděli, že jejich partnerem nemá být město, ale škola, což situaci zcela mění,“ uvádí starosta Jan Čechlovský.

Podle informací, které má vsoučasné době vedení města kdispozici, by představitelé kanadské univerzity měli zahájit jednání opartnerství spardubickou univerzitou. Pokud by se obě strany domluvily, město Chrudim má podle mínění starosty ještě šanci vstoupit do „hry“ a nabídnout kdispozici kapucínský klášter.

Vhistoricky cenném objektu vedle kostela svatého Josefa nyní sídlí nájemci, většinou jsou to nezisková občanská sdružení. Žádné naštěstí dosud neobdrželo výpověď znájmu. „Ktakovému kroku jsme nepřistoupili,“ ujišťuje starosta Čechlovský.