Podle vedoucího odboru investic Petra Peciny by skutečné řešení představovalo prodloužení vedlejší betonové zdi až do linie stávajícího zemního valu. „Jenže to by si vyžádalo i přeložky inženýrských sítí, které by cenu takovéhoto opatření výrazně navýšily. Mluvím zde řádově o statisících korun. Z toho důvodu se takovéto konečné opatření zatím realizovat nebude,“ vysvětlil vedoucí odboru.