Při brigádě byla ze sadu odstraněna suchá stařina, opraveny zábrany proti okusu a byl proveden výchovný ořez. Po kontrole jednotlivých stromů a dokončení předsezónních prací si členové odpočinuli při drobném občerstvení (na snímku) a pak se přesunuli k zaniklé tvrzi Stoupec.

Průvodcem po tomto zapomenutém místě na západě okresu Chrudim byl Vlastimil Hloupý. Ten zájemcům ukázal na okraji mladého lesa téměř kruhový příkop, v jehož středu byl kužel s náhorní rovinou. Stoupec se ukázal v plné kráse. Kousek od tvrze je malé prameniště, z něhož voda odtéká západním směrem. Je to neklamný znak, že území už spadá do povodí Doubravy.

Níže po toku se pak účastníci lesní výpravy podívali na malý zatopený lom, na jehož břehu roste několik krásných obrovských jedlí. Příští odbornou vycházku pořádá Společnost přátel Železných hor ve středu 26. dubna od 16 hodin do arboreta v heřmanoměsteckém parku. Text a foto: František Bárta