Po tomto datu budou v České republice vydávány cestovní pasy, ve kterých kromě stávajícího biometrického prvku – obrazu obličeje, přibudou otisky prstů. Ty se snímat nebudou dětem do šesti let. Pořizování otisků prstů bude prováděno prostřednictvím elektronického snímače otisků prstů přímo na pracovišti, tzv. „suchou cestou“.

Žadatelé se proto nemusí této náležitosti podání žádosti žádným způsobem obávat. V případě hladkého průběhu procesu pořizování otisků prstů se předpokládá prodloužení doby podání žádosti nejvýše o několik minut. Otisky prstů se pořizují z jednoho prstu každé ruky v přesně stanoveném pořadí.

Z důvodu přechodu na vydávání cestovních pasů s otisky prstů, nebude Městský úřad Chrudim v období od 25. března do 31. března 2009 moci přijímat žádosti o vydání cestovních pasů v běžné lhůtě, tj. žádosti o tzv. e-pasy ani vyhotovené e-pasy občanům předávat. Jedná se o centrální opatření, kompletní odstávku systému, které nemůže MěÚ Chrudim žádným způsobem ovlivnit. Občané, kteří v nejbližší době hodlají podávat žádost o cestovní pas, by proto měli přizpůsobit cestu na úřad této skutečnosti.