Stejně jako tito zaměstnanci jsou na tom i úředníci dalších odborů města, kteří museli vloni kvůli opravě radniční budovy opustit svoje zabydlené kanceláře. Lidé je pak mohli zhruba tři čtvrtě roku kontaktovat ve velké radniční budově v Pardubické ulici nebo v historické červené radnici na protilehlé straně Resselova náměstí.

V pondělí 5. března se vrátil úsek údržby zeleně a z budovy na Resselově náměstí čp. 1 se zpět přestěhovalo i oddělení správy bytového a nebytového fondu. Poté došlo na přesuny zbylých pracovníků odboru investic, úředníků odboru správy majetku, pak přišli na řadu pracovníci obstarávající agendu Zdravého města Chrudim a zpátky se přestěhovali i lidé z oddělení vnějších vztahů.

Starosta, místostarostové a jejich sekretariát se z dočasného zázemí úřadu na Pardubické ulici přesunou zpátky na Resselovo náměstí nejpozději do konce měsíce. „Předpokládám, že je začneme stěhovat v úterý 20. března,“ upřesnil tajemník městského úřadu František Chmelík.

„O aktuálním umístění všech stěhovaných odborů i pracovníků je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek města, facebookového profilu i informačních tabulí v budově úřadu na Pardubické ulici,“ pokračuje tajemník.

Zatímco úředníci teď začínají pracovat ve zrekonstruované radnici, strážníci městské policie prozatím musejí vydržet v historické budově na protější straně Resselova náměstí. Jejich avizované přestěhování do budovy po cizinecké policii naproti Resselově soše v dolní části Široké ulice není na pořadu dne.

„Tenhle záměr se stále nachází jen ve stádiu úvah. Postupem času se totiž ukázalo, že zde budou nutné výraznější investiční zásahy v podobě oprav střechy a vnějšího pláště budovy. Bude také nutné zesílit například stropy,“ připomíná tajemník František Chmelík.