Tajemnice městského úřadu vypracovala nový organizační řád a dnes jej předloží radním ke schválení. Obsahuje zásadní změny, které vycházejí z nedávného profesně personálního auditu radnice.

V tomto prvním kole změn mají opustit řady městských úředníků čtyři lidé. Další jeden a půl pracovního místa zanikne v rámci příspěvkových organizací. „Organizační řád ruší veškerá oddělení, zůstávají pouze odbory. Zanikne odbor regionálního rozvoje. Oddelní, jako právní, informatici nebo sekretariát přecházejí pod nový odbor vnitřních věcí,“ popisuje starostka Magda Křivanová.

O datu účinnosti nového organozačního řádu se v Hlinsku ještě včera vedla diskuse. Pravděpodobným datem ale bude 1. září. „Další kroky budou navazovat postupně v příštích měsísích,“ podotýká Křivanová. Pokud organizační řád rada schválí, vstoupí v platnost. Souhlas zastupitelů už není nutný.