„Budova městského úřadu byla ve velmi špatném stavu a nedělala nám radost. Po vybudování nového úřadu jsme začali řešit, co s touto budovou dál. Propojení se základní školou, do níž chodí téměř 800 dětí, a která je spádovou pro široké okolí, se nabízelo,“ řekl starosta Heřmanova Městce Josef Kozel.

Při přestavbě byly vybudovány kmenové třídy, odborné učebny a družina, včetně zajištění bezbariérovosti.

„Přestěhování radnice je vždy odvážným krokem, ale v případě Heřmanova Městce to byl nezbytný předpoklad pro rozšíření základní školy a rekonstrukci celé památkově chráněné budovy. Považuji za důležité, že se podařilo budovu v centru města velmi šetrně opravit a zachovat její původní ráz. Celému náměstí se pak velmi uleví po přesunu autobusového nádraží k železniční stanici,“ uvedl hejtman Martin Netolický.