„V zadní části urnového háje ještě nějaký prostor je, ale už nevelký,“ vysvětluje ředitel Technických služeb Chrudim Miroslav Skokan. Současnou situaci podle jeho slov mohou vyřešit kolumbária. „Právě se zpracovává studie. Kdyby se kolumbárium postavilo u železniční trati, oddělilo by vizuálně i zvukově urnový háj od projíždějících vlaků,“ dodává Miroslav Skokan. Prostor k uložení popele je ve vsypové loučce. Ta je zaplněna do dvou pětin.

Ředitel Technických služeb Chrudimi Miroslav Skokan už navštívil o víkendech města, ve kterých jsou kolumbária součástí smutečních obřadních síní. „Byl jsem vKolíně, Čáslavi a Poděbradech. Tam je zřejmě o tento způsob uložení urny zájem, kolumbária jsou téměř zaplněná,“ říká Miroslav Skokan. Vsoučasné době nedokáže odhadnout, kolik by stál pronájem schránky kolumbária. „Záleží na nákladech stavby, vtuto chvíli je zbytečné spekulovat o ceně,“ míní ředitel chrudimských Technických služeb. Pronájem hrobového místa na urnovém háji vychází ze zákona a řídí se počtem obyvatel. Za jeden metr čtvereční se platí deset korun ročně, nájemní smlouva se sepisuje na pětileté období.