Do příjmů společnosti se promítala hlavně aktuální cena dřeva, kterou mohl podnik jen sotva nějak ovlivnit. Společnost ale ušetřila v nákladech. „Úspor jsme dosáhli ve mzdových nákladech, ušetřili jsme i při výdajích na pěstební činnost. Při veřejné soutěži na sazenice jsme například ušetřili až 18 procent," vysvětluje ředitel Městských lesů Chrudim Zdeněk Odvárka.

Městské lesy Chrudim plánují letos vytvořit zisk ve výši zhruba 100 tisíc korun. Nižší plánované číslo je dáno nyní znovu mírně klesající cenou dřeva.

Dřevo i rekreace

Vedení chrudimské radnice je s hospodařením městské společnosti v zásadě spokojeno. „Městské lesy Chrudim totiž neplní jen produkční činnost, ale stejnou měrou podporují i rekreační funkci našich lesních porostů," připomněl chrudimský starosta Petr Řezníček.

Celková plocha lesů obhospodařovaných Městskými lesy Chrudim činí přibližně 452 hektarů. Na vymezeném území najdou příchozí Rozhlednu Báru, lanový park, lesní stezku, nouzové nocoviště, venkovní tělocvičnu, cyklostezky, lezeckou stěnu, kryté ohniště apod.

Malá velká firma

Společnost Městské lesy Chrudim zaměstnává ředitele (který je zároveň jednatelem), ekonoma, lesního a dělníky v pěstební činnosti. Na práci v těžební činnosti si najímá specializované firmy.

Zisk z hospodaření v městských lesích (dříve formou odvodů zřizovateli, dnes formou nájmů) odvádí společnost městu Chrudim. Na části lesů provozuje společnost režijní honitbu, v níž může přímo ovlivňovat myslivecké hospodaření na lesních pozemcích.