Zamotaný vnitřní spor ochránců přírody o chrudimský Zelený dům v Široké ulici nakonec vyústil až v podání trestního oznámení.

Ústředí Českého svazu ochránců přírody podalo oznámení na neznámého pachatele, z textu dokumentu, jenž má redakce k dispozici, však plyne, že ČSOP viní z nepravostí členy své chrudimské organizace Habrov, ale zároveň i místostarostu města Petra Řezníčka. Jejich jednání prý mělo za účel připravit svaz o nemovitost v milionové hodnotě.

Připomeňme alespoň ve zkratce, o co jde: Dům stojící u řeky naproti Komerční bance býval v majetku města a zastupitelé jej v roce 1996 převedli chrudimské organizaci ČSOP. Po pozdější personální výměně ve vedení místní organizace ale Chrudimáci, v čele se svým tehdejším novým jednatelem Josefem Cachem, darovali dům kvůli údajné nečinnosti a dluhovému hospodaření svých předchůdců pražské Ústřední výkonné radě ČSOP. „Myslím, že ústředí bude mnohem schopnějším manažerem,“ říkal tehdy jednatel Cach.

Chybějící podpis

Jenže pak se u chrudimských ochránců znovu změnilo vedení – a to převod domu ze základní organizace na ústředí zpochybnilo. Napadlo jej dokonce soudně, jenže neuspělo. Mezitím chrudimští ochránci označili za neplatný i úplně první převod z města na svou základní organizaci. A to na základě chybějícího podpisu druhé oprávněné osoby (dle stanov ČSOP) na tehdejší kupní smlouvě.

Zástupci ZO ČSOP nakonec letos v srpnu s místostarostou Petrem Řezníčkem spolupodepsali „Souhlasné prohlášení o vlastnictví k nemovitostem“, ve kterém se říká, že dům je a také vždy byl majetkem města.

Podle ústředí ČSOP ale bylo uvedené zpochybnění první smlouvy účelové. „Funkcionáři ZO ČSOP se vůbec nezabývali tím, že uplynula desetiletá lhůta, kdy došlo k vydržení nemovitostí, tím že je v dobré víře užívali.

V prohlášení není vůbec ošetřena ani záležitost o vrácení vzájemného plnění – oproti vrácení nemovitosti městu vrácení kupní ceny ZO ČSOP,“ píše se mimo jiné v trestním oznámení podepsaném Karlem Ferschmannem, předsedou Ústřední kontrolní a revizní komise ČSOP.

Bez vědomí rady?

Ferschmann se pustil i do chrudimského místostarosty Řezníčka: „V zákoně o obcích je uvedeno, že rozhodování o majetkoprávních úkonech je vyhrazeno zastupitelstvu. Z podstaty provedeného úkonu lze dovodit, že se jednoznačně jedná o majetkoprávní úkon. Lze rovněž konstatovat, že zákon k prohlášení o vlastnictví k nemovitostem - starostu, resp. místostarostu, neopravňuje bez souhlasu rady. Rada města ani zastupitelstvo se přitom tímto problémem vůbec nezabývalo.“

Místostarosta Řezníček ale svůj podpis hájí: „Podle mě nešlo o majetkoprávní úkon, chrudimští ochránci přírody v dokumentu jen potvrdili fakt, že první převod nenastal. A proč jsem ho podepsal já, a ne třeba starosta? Takhle z hlavy to nevím, ale patrně proto, že starosta zřejmě nebyl v té době přítomen“.

Habrovští z ČSOP v Chrudimi zatím mlčí. „Na radu své právní zástupkyně se k tématu vůbec nebudeme vyjadřovat,“ uvedl ve čtvrtek pracovník organizace Václav Cibulka.