Do čtvrtka příštího týdne je nyní kvůli práci na silnici zcela uzavřena komunikace III/344 28 v obci Rostejn v úseku od křižovatky se silnicí II/340 v místní části Drhotín obce Běstvina po hranice Pardubického kraje.

Objížďka je nařízena od křižovatky silnic III/344 28 a II/340 v místní části Drhotín obce Běstvina po silnici II/340 na křižovatku se silnicí III/345 17 v obci Běstvina, odtud po silnici III/345 17 přes místní část Spačice obce Běstvina na křižovatku se silnicí II/345 v obci Borek, dále po silnici II/345 na křižovatku se silnicí III/345 20 a dále po silnici III/345 20 na křižovatku se silnicí III/345 28 v obci Jeřišno.

Objízdná trasa je vedena obousměrně a není vhodná pro transportování nadrozměrných nákladů. Silnice má být znovu otevřena nejpozději 25. listopadu od 18 hodin.