Město naléhavě potřebuje územní plán, který je pro jeho rozvoj velmi důležitý. Výběr zpracovatele dokumentu jako by provázela smůla. V pořadí už třetí výběrové řízení bylo radou města zrušeno.

O zakázku navíc projevily zájem pouze dvě firmy. „Překvapilo nás to,“ komentuje slabou účast starosta Chrudimě Jan Čechlovský. Hodnotící komise nejprve z výběrového řízení vyloučila architekta Romana Kouckého, který je autorem rekonstrukce Široké ulice. Nedoložil totiž pojistnou smlouvu na odpovědnost za případné škody, jež byla pro účast ve výběrovém řízení nutná. Ani druhý zájemce o zpracování chrudimského územního plánu, Sdružení firem Atelier Urbi a Ageris, nesplnil městem daný technický a kvalifikační předpoklad. Nedoložil totiž, že firma v posledních třech letech zpracovávala územní plán pro obec s počtem obyvatel převyšujícím 15 tisíc.

„V současné době se připravuje vypsání dalšího výběrového řízení. Nechceme to časově protahovat. Rada by měla nabídky posuzovat v srpnu,“ uzavírá Čechlovský.

Tisková zpráva

Rada města zrušila vypsané výběrové řízení veřejné zakázky na služby

„Zpracování územního plánu města Chrudimi“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Rada vzala na vědomí, že se do výběrového řízení přihlásily 2 firmy :

1.Roman Koucký architektonická kancelář, Praha

2.Sdružení firem ATELIER URBI spol. sr. o., Brno a AGERIS s. r. o., Brno.

Hodnotící komise doporučila vyloučit uchazeče Roman Koucký architektonická kancelář s. r. o. zdůvodu nedoložení pojistné smlouvy na požadovanou výši pojistné částky (požadovaná minimální výše byla 5 mil. Kč). Komise doporučila vyloučit i uchazeče Sdružení firem ATELIER URBI s. r. o. a AGERIS s. r. o. zdůvodu nesplnění technického kvalifikačního předpokladu, který požaduje doložit, že firma vposledních 3 letech zpracovala územní plán pro obec spočtem obyvatel vyšším než 15 tisíc osob.

K prvnímu zrušení výběrového řízení došlo proto, že rada města chtěla výběr stanovit do dvou kol. Podruhé se ozvala s protestem firma, kterou výběrová komise vyloučila. "Ukázalo se, že pravda nebyla na naší straně," připouští starosta Chrudimě Jan Čechlovský. Zajímavé je, že firma, která měla ve výběrovém řízení svou pravdu, už se druhé zakázky nezúčastnila. "¨Možná má víc jiné práce," dodává starosta.

Sylva Drašnarová, MěÚ Chrudim