„Kvůli dění v posledních dvou letech bývají problémy tak hluboké, že vyžadují odbornou pomoc více než kdy jindy,“ potvrdila vedoucí Krizového centra v Chrudimi Lenka Svobodová.

Čtyřicetiletá žena z Chrudimska, která si přála zůstat v anonymitě, v posledních dnech pozoruje, že se s její dvanáctiletou dcerou něco děje. „Z veselé holky je mrzout, někdy nepromluví celý den. V noci nespí, špatně jí. Ve škole se zhoršila, výuku nezvládá,“ svěřila se žena, která se rozhodla vyhledat odbornou pomoc. Tu chce najít právě v chrudimském Krizovém centru, které je součástí Centra J. J. Pestalozziho.

Klimatické změny alergikům nepřejí.
Alergici mají kruté období. Kvůli možným komplikacím musí dávat pozor i na covid

V doprovodu rodičů tam přicházejí děti, které mají problémy doma, ve vztazích, v komunikaci, v sociálních kontaktech, v návratu do škol. Sebepoškozovaly se, trpěly úzkostmi, strachy, depresemi.

Psychologická poradenství a psychoterapie se mohou zabývat podobnými problémy, liší se ale způsobem práce a hloubkou zpracování tématu. Psycholog poskytuje zpravidla odborné poradenství. Nabízí rychlou pomoc lidem, kteří ve svém životě řeší problémy nebo situace, s nimiž si nevědí rady, nebo je nedokážou řešit vlastními silami. Psychologické intervence jsou spíše krátkodobé, zaměřené na řešení aktuálního problému, se kterým klient přichází.

„Situace v současné době vygradovala. Děti neřeší jeden či dva problémy. Jsou zaveleny obtížemi, které se během dvou let prožitých v izolaci nahromadily. Naučily se přežívat v daném režimu a nyní se od nich již pár měsíců chce, aby zase žily jinak a ještě by to pro ně mělo být přirozenou samozřejmostí, tedy ideálně bez jakékoliv dopomoci druhého. Často to nejde. Návrat není tak snadný,“ zdůraznila Svobodová.

Osmiletá Veronika nemohla jít ani k zápisu. „Těšila jsem se tam. Jsem moc ráda, že můžu chodit do školy a vidět se s kamarádkami,“ usmála se. Její starší bratr Ondřej je ale na tom o trochu hůře. „Jsme rádi, když si pozve kamaráda, je to jen zřídkakdy. Distanční výuku zvládal dobře, ale při přijímacích zkouškách na víceleté gymnázium se ukázalo, že byla výuka značně pozadu, takže dané úkoly třeba z geometrie neměl šanci vyřešit. Prostě to neprobírali,“ poznamenal jejich tatínek Milan.

NEÚMĚRNÝ TLAK

Podle psychologů Krizového centra se na stresu dětí někdy podílejí i učitelé, kteří s končícím školním rokem často neúměrně tlačí na školní výsledky a nejsou ochotní tolerovat konflikty v kolektivu.

Koronavirový babyboom? Nekonal se.
Dětí v Česku loni přibylo. Covidový babyboom se ale nekonal, ukazují data

„Na děti je vyvíjen tlak ze všech stran. Pociťují beznaděj ze ztráty kontroly nad situací. Stále se setkáváme s dětmi, které přetlak a úzkost řeší nějakou formu sebepoškozování,“ potvrdila Svobodová.

Psychoterapie bývá dlouhodobější a hlubší. Nejde pouze o řešení problému, ale o léčení prostřednictvím psychologických prostředků, tedy pomocí komunikace a vztahů. V terapeutickém procesu jde o podporu stability a integrity osobnosti. Terapeut podporuje klienty ve vyjadřování svých potřeb či obav. Pomáhá hledat klientovu autenticitu, vede ho k nalezení vlastní hodnoty a k sebepřijetí. U dětí se tento proces děje nejčastěji za pomoci hry, která je pro děti přirozená a lépe odpovídá jejich schopnostem, chápání okolního světa a vztahování se k němu.

U dívek, ale i chlapců se podle jejích slov stále častěji rozvíjejí poruchy příjmu potravy. Kompenzují svou bezmoc nadměrnou kontrolou svého jídelníčku, hlídáním váhy, případně zvracením. Když se k tomu přidá strach rodičů o život dítěte a jejich tlak na změnu režimu, potom se ocitnou v začarovaném kruhu, z kterého je velmi těžké vystoupit.

Na psychology se také čím dál více obracejí adolescenti, kteří hledají svoji sexuální orientaci, cítí se být více příslušníkem druhého pohlaví, než jak se narodili.

„Takové děti nám říkají, že něco je špatně. Necítí se dobře, cítí, že jsou jiní, mají zmatek samy v sobě. Když se svěří doma či kamarádovi, bývají nepochopeni. A opět vzniká tlak a pochybnosti o sobě samém. K tomu se přidávají další a další obtíže – potom si začnou ubližovat, trápit se hlady, zvracet,“ popsala vedoucí Krizového centra.

POMŮŽE TERAPEUTKA

Čím komplikovanější problémy jsou, tím více je pak náročnější pomoc. S dětmi v chrudimském Krizovém centru dosud pracoval psycholog, který pro práci využíval prvky terapie. Ale ukázalo se, že už je nutná pomoc dětského terapeuta. Krajský úřad v Pardubicích žádost centra podpořil, a tak dětská terapeutka nastoupí 1. července a čeká ji spousta práce.

Krizové centrum v Chrudimi sídlí ve Štěpánkově ulici v sousední budově pošty. Jeho služby jsou zdarma a klient může zatelefonovat na čísla 469 623 899, 725 838 213, napsat anebo osobně přijít. Vše je možné zvládnout pod rouškou anonymity.