I užovka může „vypnout“ veřejné osvětlení v Krouně, poznamenal stručně ke svému snímku krounský starosta Pavel Ondra.

Jak je z fotografie odkrytého elektrozařízení patrné, nebohý had se obtočil kolem přívodních kontaktů a vyzkratoval oba vodiče.

Za neodborný elektrikářský zásah plaz ale zaplatil svým životem.