Speciální programy pro školy připravované pracovníky Souboru lidových staveb Vysočina se setkávají s velkým ohlasem. V tomto týdnu se v památkové rezervaci Betlém koná jedenáctý ročník cyklu Živé historie.

Letošní program tématicky navazuje na výstavu nazvanou Probuzené poklady, kterou si mohli návštěvníci prohlédnout během léta. Nový program pro předem objednané žáky a studenty se skládá ze zajímavého povídání o poslání muzeí, péči o historické předměty a malého kvízu v určování neobvyklých předmětů ze sbírek Souboru lidových staveb Vysočina. Ve výtvarné dílně si pak děti hravou formou vyzkoušejí, jak pracuje muzejní konzervátor a restaurátor. Cílem programu je přiblížit práci odborných pracovníků v muzeích, zdůraznit poslání a význam muzeí pro společnost a vzbudit v dětech zájem o historii. Již tradičně jsou pro účastníky připraveny pracovní listy, které mohou pedagogové využít pro práci s dětmi . K účasti je přihlášeno čtyři sta žáků z různých míst nejen Pardubického kraje.

Letošní Živá historie jistě přispěje k prohloubení zájmu mládeže o život v minulosti. Snad přesvědčí o tom, že návštěva památkového objektu může být docela zábavná. Program se již tradičně uskuteční díky finanční podpoře ministerstva kultury.

(iv)