Objekt v Hradební ulici má zvenčí zachovalou fasádu, ale jeho interiéry jsou dost zchátralé. Kupodivu zachovalá je vinárna, ve které policisté pořádali posezení. Předsíň s věšáky obložená dřevem zavede návštěvníky do místnosti se stoly a polstrovanými lavicemi a na některých stolech stále stojí zaprášené nádobí.

Ještě zajímavější jsou vězeňské cely, do kterých byli lidé umisťováni na 48 hodin. K tomuto úkonu nebyl nutný souhlas státního zástupce, tento krok ostatně trvá dodnes. Zadržení by mohli vyprávět o velkém osamění v pochmurném prostředí cel, ve kterých jsou dřevěné pryčny, umyvadlo, záchod a stůl s dvěma stoličkami. Jedna místnost je dokonce po celé šířce opatřena mřížemi - zřejmě sloužila pro izolaci agresivních zadržených anebo mohla být určena pro setkání s právním zástupcem. Každopádně v celách vládne i po dlouhé době negativní energie.

Psali jsme předloni:

Bývalá policejní budova na Všehrdově náměstí je už delší dobu prázdná.
Není správné brát nyní dětem tělocvičny, myslí si starosta Pilný

Ve vyšších patrech jsou ještě starší cely, které pocházejí ze začátku 20. století. Tam je atmosféra ještě dusivější. Na dlouhé chodbě je jich hned několik, jsou pobité dřevěnými prkny a opatřeny bytelnými zámky. „Byli tu i odsouzenci na smrt. Na jedné s chodeb je na podlaze okénko, kterým byla spouštěna mrtvá těla,“ řekl vedoucí městského oddělení krizového řízení Marek Kozák.

Vězni odsouzení na smrt se věšeli na šibenici na zadním dvoře objektu, kde se nyní nacházejí sklady Oblastní charity, garáže, ale i osiřelé kotce policejních služebních psů. Jedna z šibenic byla dokonce nedávno nalezena na půdě. Jde o dlouhé prkno s bytelným želeným hákem na konci, na který se uvazovala oprátka.

„Je to unikátní nález, který budou zkoumat památkáři,“ potvrdil chrudimský starosta František Pilný (ANO).

Poprava traviče vlastních dětí v Chrudimi

… Na dvoře krajského soudu chrudimského popraven byl muž, jehož zločiny vymykají se svou příšerností z rámce všech hrůzných kronik, které jsme kdy slyšeli a čítali.

Nevedl zde ruku vrahovu chtíč po penězích … mnohem strašlivější je provinění, které lpí na Františku Novotném, 35letém rolníku v Komárově, rodilém ve Chvojenci.

Zde bezpříkladný vyvrhel člověčenstva páchal skutky, které v sebe nepřístupnější dojmům duši vzbuditi musí hluboké rozrušení a naplniti každé cítící srdce trpkostí spravedlivou. Zde vlastní otec s chladnou rozvahou a s klidnou myslí otravoval malé své dítky, útlá robátka, která mu byla protivná tím, co jiného otce plní blahem a štěstím — svými drobnými hlásky, pláčem i úsměvem — vším, co život děcka provází a označuje!

Zdroj: Národní politika, roč. 17, č. 57. s. 7
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 26. 02. 1899
Celý text o popravě najdete ZDE

Nalezená šibenice nevypadá jako ty, které jsou běžně k vidění na historických snímcích nebo ve filmech, tedy ve tvaru trojúhelníku ve vrchní části. Odsouzencům na ní nebyl zlámán vaz, ale uškrtili se. Mistr popravčí však mohl smrt hodně urychlit. Svědčí o tom popis popravy, kterou v únoru roku 1899 pražský kat Leopold Wohlschläger vykonal v Chrudimi na vrahu malých dětí Františku Novotném.
„Popravčí Wohlschläger postavil Novotného ke sloupu, pomocník Franzl zavěsil hák na svěrací kazajku, na to mistr společně s Dreslerem svázal nohy a dolejší konec dlouhého lana zavěsil mezi ně, pak rozhalil mu prsa, roztrhl košili a zavěsil na hrdlo oprátku. Na tiché znamení popravčího Dresler vzal odsouzence do náručí, zvedl ho do výše a druhý pomocník jal se táhnouti za lano hořejší. Popravčí pověsil hořejší konec oprátky na hák, pomocníci pak vší silou táhli tělo dolů. Výraz tváře Novotného pojednou ztuhnul, oko se zavřelo a rty po několikerém zaškubnutí přestaly se pohybovati. Mistr popravčí naklonil silně hlavu na stranu přitisknuv na líce dlaně. Několik málo vteřin trvala práce katova. Popravčí oznámil zvučným hlasem, že své dílo vykonal,“ napsal neznámý autor do listu Národní politika.
S objevenou šibenicí bude zacházeno jako s historickým unikátem. To však nelze říci o prastarých celách. Vedení města chce prostory plně využít tak, aby sloužily k současným potřebám a nikoli k muzejním účelům. „V plánu je v první řadě přestěhovat městskou policii z náměstí, kde působí v nevyhovujících prostorech. Třeba služební zbraně nelze s ohledem na počet našich strážníků ukládat do trezoru, ale musí k tomu sloužit trezorová místnost,“ dal za příklad starosta Pilný.

Dlouhá chodba a cely s mřížemi. Tak vypadaly cely předběžného zadržení.Dlouhá chodba a cely s mřížemi. Tak vypadaly cely předběžného zadržení.Zdroj: Deník/Romana Netolická

Rekonstrukce prostor v bývalém sídle Policie ČR pro využití městské policie bude stát 18,5 milionu korun a hotovo má být do léta. Už nyní jsou vyměněna okna, místnosti včetně elektrických a informačních rozvodů je třeba kompletně zrekonstruovat. Cenově náročné vytápění plynem nahradí teplo z opatovické elektrárny.

Nová služebna městské policie v Hradební ulici bude připomínat svým vzhledem éru první republiky:

Příchozího v první řadě upoutají staré původní schody, které zde zřejmě zůstanou. Objekt postavený v roce 1850 tak nebude plně bezbariérový. „Dole bude mít městská policie recepci s ohlašovnou, a to bezbariérovou, takže návštěvníci nahoru chodit nebudou. Vrchní patra poslouží jako kanceláře,“ vysvětlil starosta.

Danajský dar?

Město Chrudim převzalo od Policie ČR majetek bezúplatně, ale jisté je, že rekonstrukce objektu bude dlouhodobá a finančně velmi náročná. V minulosti starosta Chrudimi sám prohlásil, že jde možná o danajský dar, ale i přesto by byla škoda, kdyby město nabídky nevyužilo.

Původně se měli strážníci stěhovat jinam:

Radnice původně plánovala, že novým sídlem strážníků bude bílý dům v popředí. Jeho stavební stav ale stěhování neumožňuje.
Stěhování strážníků bude muset počkat

Převzetí budovy, kterou policisté opustili po výstavbě nového sídla v roce 2020, kritizovali kvůli vysokým nákladům na rekonstrukci i někteří opoziční zastupitelé. „Odhaduji, že to bude 700 milionů korun, to znamená velké sousto pro Chrudim,“ řekl Roman Málek z Koalice pro Chrudim.

Každopádně tolik peněz Chrudim vynaložit nemůže, a to ani za pomoci úvěru, protože nejvíce peněz nyní míří do rekonstrukce sportovní haly. Proto je jisté, že náročná investice přejde do příštího volebního období. „V budoucnu by se do objektu mohly přestěhovat všechny spolky, které sídlí v Městském parku. Místa budou mít v nových prostorech dost,“ dodal starosta.