"Ministerstvo pro místní rozvoj nám mezi svátky zrušilo výzvu na komunitní centra. Budeme hledat jiné dotační tituly, rekonstrukce bude v rozsahu kolem pěti milionů korun," řekl Bezděk.

Stacionář je pro starší klienty, kteří již nenavštěvují speciální školu. Docházelo by do něj kolem deset až 15 klientů. Poptávka po této službě ve městě je. Radnice aktuálně připravuje projekt, dodal Bezděk.

Před několika lety na takzvaném špitálku město vyměnilo střechu, nyní potřebuje odstranit vlhkost v objektu, vyměnit sítě, okna a opravit fasádu. Za minulého režimu se ve budově konaly krátkodobé výstavy, v 90. letech muzeum v prvním patře provozovalo obrazárnu.

Kvůli špatnému stavu budovy, který již vyžadoval rekonstrukci, galerii město zavřelo. Na počátku milénia v budově fungoval muzejní depozitář, ale vzhledem k nevyhovujícím podmínkám pro skladování uměleckých děl a historických předmětů tam byl jen velmi krátce.