„Dobrý den, posílám fotografie kontejnerů na tříděný odpad, které jsou umístěné před budovou archivu ve Filištinské ulici. Je na nich vidět, že rychlé řešení s cedulí - zákaz skládky - není rozhodně to nejlepší. Pokud nikdo stav kolem kontejnerů nekontroluje, tudíž reálně žádný postih nehrozí, tak se situace určitě nezlepší. Vzhledem k tomu, že bydlíme hned vedle, tak tuto situaci sledujeme již delší dobu. Podle odpadu odloženého kolem kontejnerů je zřejmé, že se jedná většinou o odpad z okolních restaurací a barů. Podle mého názoru je ostudou nás všech, že máme ve svém centru přímo u budovy okresního archivu a knihovny takovouto skládku. Věřím, že se najde řešení, které tento problém odstraní.“

Monika Moravcová k dopisu přiložila několik fotografií, a tak můžeme zprostředkovat pohled na černou skládku vznikající přímo v centru města.

(ron)