Zastupitelé tak chtějí chránit obyvatele Chrasti i jeho městských částí před nekalými praktikami prodejců a chtějí posílit prevenci kriminální činnosti. Nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb v předzahrádkách podniků, na prodej při slavnostech, při sportovních podnicích a podobně.