Samotná cena pitné i odpadní vody zůstává na haléř stejná, jaká byla i v letošním roce. Vodné tak bude nadále činit 43,15 Kč za metr krychlový a za stočné zákazník zaplatí 36,33 Kč za metr krychlový. V rámci dvousložkové tvorby cen se ale zvýší roční paušální poplatky za přípojku. U nejběžnějších vodoměrů s průtokem do 2,5 krychlového metru za hodinu bude toto navýšení činit 106 Kč, takže zákazník nově za rok zaplatí 842 Kč. U stočného ve stejné kategorii dochází ke zvýšení o 78 korun na 883 Kč. V součtu obou složek jde tedy o roční navýšení o 184 korun za přípojku.

Předseda představenstva VS Chrudim Roman Pešek připomněl, že velkou většinu nákladů spojených s dodávkami vody firmám i domácnostem tvoří takzvané fixní náklady. „Jde o částky, které vynakládáme na samotnou existenci a údržbu přípojky bez ohledu na to, kolik vody jí nakonec proteče. Proto považujeme konstrukci zmíněného navýšení cen za nejspravedlivější,“ vysvětluje Roman Pešek.

Vodárenská společnost Chrudim poskytuje své služby v pronajaté infrastrukturní síti, jejímž vlastníkem je VaK Chrudim. Roční výše pronájmu této infrastruktury bude nově činit 100 milionů Kč. Z těchto peněz jsou pak především hrazeny investice do rozvoje a oprav sítě. Plán investic pro rok 2019 teď zahrnuje 29 akcí. Mezi ně patří třeba rekonstrukce vodovodu a kanalizace v chrudimské ulici Víta Nejedlého nebo dokončení rekonstrukce vodovodu v Podlažicích.

„Plánována je také rekonstrukce vodovodu v Čáslavské ulici v Ronově nad Doubravou, rekonstrukce kanalizace v ulici Pokorného v Heřmanově Městci, rekonstrukce vodovodu v Ratajské ulici v Hlinsku nebo dokončení rekonstrukce a zkapacitnění ČOV v Heřmanově Městci,“ doplnil Jan Čechlovský, předseda představenstva VaK Chrudim.

Nové ceny pro rok 2019 vyhlásila v těchto dnech také společnost Vodovody a kanalizace Pardubice. Ta uplatňuje konstrukci jednosložkové ceny. Tedy ceny bez paušálů, která v sobě již zahrnuje veškeré ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk.

Cena vodného u VaKu Pardubice se s novým rokem zvýší o 6,91 % a bude činit 44,90 Kč za metr krychlový. Cena stočného v Pardubicích naroste o 2,10 %, takže za každý metr krychlový odpadní vody tu zákazníci zaplatí 48,60 Kč. Vodné a stočné tak bude činit celkem 93,50 Kč.

Růst ceny zdůvodňuje VaK Pardubice například podmínkami plynoucími z poskytnutých dotací, uvádí ale i další příčiny. Například růst inflace či nárůst cen energií. Vývoj ceny ovlivňují i některé dokončované i plánované rekonstrukce. Jde například o rekonstrukci úpravny vody Mokošín v plánované výši 159 milionů korun, skupinový vodovod Holicko II. ve výši 49 milionů korun a řadu dalších investic do vodohospodářské infrastruktury.

Zatímco v Chrudimi a v Pardubicích už mají odběratelé jasno, zákazníci několika dalších společností dodávajících vodu v rámci Pardubického kraje si musejí na vyhlášení cen platných pro příští rok ještě chvíli počkat.

„Nemáme cenu schválenou, k jejímu projednání dojde 10. prosince,“ uvedl například Jaromír Hurych, jednatel společnosti Vodárenská Svitavy.

Podobnou odpověď má i Michal Kaválek, ředitel divize vodohospodářských služeb ze společnosti Tepvos, která vodou zásobuje Ústí nad Orlicí. „Pracujeme na tom, ale zatím výslednou cenu nemáme. Počítám, že ji vyhlásíme koncem prosince,“ uvedl.

„Ceny máme připravené, představenstvo je bude schvalovat 4. prosince,“ sdělil Lubomír Fiedler, výrobně-technický náměstek Vodovodů a kanalizací Jablonné nad Orlicí. Návrh podle něj počítá s předpokládaným zvýšením cen v řádu jednotek procent. (man)