V rámci Hodiny Země svá světla pravidelně zhasínají světově známé dominanty, včetně mostu Golden Gate Bridge v San Franciscu, římského Kolosea, londýnského Piccadilly Circus nebo Eiffelovy věže v Paříži. První ročník Hodiny Země se datuje k 31. březnu 2007, kdy více než 2,2 miliónu domácností a firem v australském Sydney zhasnulo na hodinu svá světla. Každým rokem se počet zapojených měst, firem i jednotlivců zvyšoval a loňská Hodina Země se stala prozatím největší v historii. Připojilo se k ní více než 6000 měst a mnoho milionů lidí po celém světě.

„Letos se Chrudim k akci připojuje poprvé. Na hodinu bude zhasnuto centrum, Rozhledna, Skřivánek, ulice ČSA, Tejnecko, ulice Generála Uchytila, Malík, Stadion, Větrník, Požárníků a sídliště na Šancích. Většinou se půjde o celé sídliště či o ulici a přilehlé lokality,“ upřesnil místostarosta Roman Málek.

Slogan letošního roku „Hodinou to jen začíná“ vyzdvihuje, že zhasnutí je prvním krokem směrem k systematické ochraně klimatu. Ředitelka Ekologického institutu Veronica Yvonna Gaillyová řekla: „Povzbuzujte podniky, města a obce a své známé k účasti na této akci. Ať zhasnou světla a o akci dále informují. Je třeba dát veřejně najevo, že změna klimatu je problém, který vnímáme a chceme řešit.“

Celosvětově akci pořádá WWF, největší mezinárodní organizace pro ochranu přírody.V ČR ji zajišťuje Ekologický institut Veronica – organizace ČSOP. (red)