Po celý tento týden budou ve spolupráci s partnery připraveny akce na podporu alternativních druhů dopravy, zdravého životního stylu a prevenci úrazů v dopravě. Po celý týden budou probíhat besedy na základních školách připravené Městskou policií pro 4. třídy na téma používání reflexních materiálů a cyklistických přileb, bezpečná jízda apod.

V úterý od 9 hodin se v Městském parku uskutečňuje Rozjímání chrudimskou přírodou, v němž Ekocentrum Zelený dům Chrudim pořádá ve spolupráci s DS Jitřenka procházku podzimní přírodou města se zaměřením na bezpečnost chodců a cyklistů.
Odpoledne od 16 do 18 hodin se na dopravním hřišti v Městském parku uskuteční akce Na kolo jen s přilbou. Vstupenkou sem bude cyklistická přilba a kolo, účastníci splňující tyto podmínky získají slosovatelný žeton. Losovat se bude o zajímavé ceny. Pro veřejnost budou připravena stanoviště partnerů: Besip, ČČK, Městské policie, Tyflocentra apod.

Ve středu od 16 do 18 hodin se na oploceném hřišti za sportovní halou v Chrudimi (Tyršovo náměstí) uskuteční „Bezpečné bruslení na in-line bruslích".  Juniorský bruslařský klub RK Skuteč  tu předvede ukázky in line bruslení pro veřejnost a zásady bezpečné jízdy na bruslích. Účastníci si mohou přinést svoje brusle a vyzkoušet si různé techniky jízdy. Český Červený kříž předvede ošetření nejčastějších úrazů na in line bruslích, doprovodný sportovní program zajistí DDM Chrudim.

Čtvrtek patří cyklovýletu do Městských lesů na Podhůru. Cíl je od 16 hodin pod rozhlednou Bára (odjezd z Chrudimi nebude organizovaný, každý se pod rozhlednu dopraví sám). Na veřejném ohništi pak dojde na společné opékání špekáčků.
Pátek nese přídomek „Den bez aut", kdy budou uzavřeny prostory před MŠ Strojařů a MŠ Dr. J. Malíka, kde bude probíhat program ve spolupráci s BESIP, Městskou policií, ČČK atd. Společnost Arriva Východní Čechy připravila ve spolupráci s městem Chrudim pro cestující jízdné v rámci MHD zdarma.