Prvním okruhem témat je podpora rozvoje občanské společnosti. Sem patří třeba projekty podporující zdraví a udržitelný rozvoj, jako například Dny zdraví a podobně.

Druhou oblastí je prevence sociálně nežádoucích jevů. V konkrétní podobě by se jednalo o podporu projektů na zmírňování ohrožení sociálním vyloučením.

Třetím okruhem je zdraví, a to v souladu s projektem Zdraví 21. Na seznamu nesmí chybět ani ochrana životního prostředí, které by mělo podpořit třídění odpadu apod.

Poslední vyhlášené téma je Zdravá škola, které by mělo podpořit například projekt Bezpečná škola.

(lv)