Pro tento ročník se přihlásilo 44 oráčů. Na zorání plochy měli tři hodiny. Kvalitu odvedené práce poté vyhodnocoval sbor rozhodčích na základě předem definovaných kritérií.

V doprovodném programu se prezentovali i regionální výrobci potravin. 

„Je symbolické, že se jubilejní 50. ročník mistrovství České republiky v orbě konal právě tady u nás v Pardubickém kraji, kde bylo bratranci Veverkovými vynalezeno ruchadlo a odkud orba prakticky pochází. Ačkoliv máme v dnešní době v zemědělství množství moderních technologií, orba i nadále zůstává základem. A právě její kombinace s moderními technologiemi patří samozřejmě k odpovědnému způsobu obdělávání půdy,“ uvedl krajský radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil.

Vítězové kategorií

Klasický dvouradličný pluh:

Mališ Josef

Otočný dvou až čtyřradličný nesený pluh:

Žaloudek František

OPEN kategorie – jednoradličný pluh:

Kocourek Pavel

Veterán – klasický nesený pluh:

Vaňourek Pavel

Veterán – klasický tažený pluh:

Novák Josef

Otočný nesený pluh:

Netolický Luboš

Orba s koňmi – jednostranný pluh:

Sněhota Oskar

Orba s koňmi – otočný pluh:

Wimmer Václav

Junioři:

Zadina Jan