Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

MAS funguje na principu spolupráce občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy. Účelem je rozvoj venkova a zemědělství a také získávání finančních podpor z EU i z národních programů.

Po sérii jednání bylo 3. prosince minulého roku občanského sdružení MAS Chrudimsko registrováno. Ustavující valná hromada je svolána na 30. ledna.

LUKÁŠ VANÍČEK