Minulý týden začala očekávaná přestavba zdejšího terminálu veřejné dopravy. Modernizace lokality před železničním nádraží bude hotová přesně za rok.

Rekonstrukce má přispět k pohodlnějšímu a díky tomu k většímu využívání veřejné dopravy. Umožní komfortnější přestup pro cyklisty nebo pěší, zvýší bezpečnost provozu a upraví možnosti parkování aut i kol.

„Zlepšení vazeb mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy je sice hlavním, ale ne jediným cílem projektu. Podobné prostory jsou často vůbec prvním kontaktem návštěvníka s obcí, v našem případě s historickým městem. Úsilí tedy směřuje také k celkové kultivaci prostoru přednádraží,“ řekl starosta města František Pilný.

Původní záměr počítal i s úpravami přilehlého autobusového nádraží. To však město nevlastní a jeho majitel se k projektu nepřipojil.

Rekonstrukce přednádraží bude stát 30 milionů a spolufinancuje ji Evropská unie.

Novinky

Celkem bude nově v celé ulici před nádražím 108 parkovacích míst. Projekt počítá s místy ve vazbě na následné použití hromadné dopravy (režim P+R, zaparkuj a jeď), přibudou též dvě stání pro rychlý nástup a výstup označená K+R.

Celé přednádraží se promění v náměstí vydlážděné žulou, mikroklima zpříjemní originálně výtvarně pojednaná kamenná kašna, přibudou nové stromy a lavičky. Elektronická tabule s odjezdy autobusů MHD cestujícím zpřehlední přestupy.

Novinkou bude čtveřice parkovacích míst u dvou dobíjecích stanic pro elektromobily.