O chrudimskou průmyslovku je mezi žáky zájem, ale mění se jejich zájem o jednotlivé obory. Škola hlásí mírný pokles počtu nových žáků ve strojírenských oborech, naopak větší zájem je v současné době o elektrotechnické obory. Výsledky u závěrečných zkoušek a maturit byly u žáků školy letos vynikající.

Závěrečné učňovské zkoušky dopadly velmi dobře pro elektromechaniky, strojníky silničních strojů, obráběče a strojní mechaniky, všech 50 žáků prospělo. V maturitních oborech elektrotechnika, strojírenství a mechanik strojů a zařízení neuspěl pouze jeden žák ze čtyřiceti. Sedmdesát procent maturantů se chystá k přijímacím zkouškám na vysokou školu. „Chrudimská škola klade vysoké nároky na žáky už od prvních ročníků. Úspěšnost u maturit je potom velmi vysoká a absolventi velmi dobře zvládají přechod na vysokou školu či nástup do zaměstnání,“ sdělil radní pro školství Bohumil Bernášek.

„S patnácti absolventy se uvidíme znovu v září, neboť si chtějí doplnit svoje vzdělání. Jsou mezi nimi zájemci o maturitu nebo druhý výuční list,“ informoval ředitel školy František Mihulka.