Náhodný turista mohl v sobotu 2. května zažít na červené značce v úseku Mladoňovice – Vápenný Podol lehký šok.

Zatímco všude po kraji doutnala ohniště s upálenými čarodějnicemi, v osadě Cítkov se to jimi hemžilo.

Malé, velké, všeho věku se v mnohohlavém hejnu pohybovaly mezi domky. Obyvatelé nebyli prokazatelně nijak překvapeni. „Kdepak jste se zdrželi? Pojďte dál, už na vás čekáme,“ volal muž ze dvorku jednoho stavení. A namísto, aby je upálil, nabídl těm menším dort a velkým nějaké čiré a bezbarvé pití.

Cítkovští uznali čarodějnice ohroženým druhem. Neupalují je.

„Chodíme takhle v průvodu už mnoho let,“ vypravuje jedna zralejší divoženka. „Obejdeme všechny baráky, vymeteme každý kout, aby se něm nedržela nemoc nebo smůla.“

Nejmenší čarodějnická kadetka mohla mít tak metr deset. „Nejstarší z nás už je přes osmdesát let, tempo průvodu jí přizpůsobujeme,“ vysvětluje další čarodějnice.

Obchůzka osadou, která podle statistických údajů nemá žádného stálého obyvatele, vyústila v symbolické upálení nedomrlé čarodějnické makety. Na jejich zbytcích si ty životem překypující jedubaby a jejich přátelé opekli „něco od masa“.

O CÍTKOVĚ Z DOSTUPNÝCH PRAMENŮ

Historický lexikon obcí 2005

CÍTKOV v r. 1869 osada obce Podolí v okr. Chrudim, v r. 1880-1890 pod názvem Citkov osada obce Podol v okrese Chrudim, od roku 1900 část obce Vápenný Podol v okrese Chrudim.

CHARAKTERISTIKA OBCE

Cítkov je místní částí obce Vápenný Podol. Leží 1,0 km východně v nadmořské výšce 460 m n.m.
Zástavbu tvoří několik stavení a chaty.
Podle sčítání lidu z r. 2001 zde nebydlí žádní trvalí obyvatelé. Stavení jsou využívána k rekreaci podle obce až osmdesáti rekreantů.
Na jihozápadním okraji lokality je malá požární nádrž (18 m3).
Podle změny ÚP obce Vápenný Podol je navrženo v Cítkově umístění až 10 RD.


Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Cítkov je chatová osada, část obce Vápenný Podol v okrese Chrudim. Na jedné z přilehlých luk je základna dětského tábora. Původně to byla rekrační základna Sokolů, kteří zde v roce 1929 postavili nejstarší z budov-stavba v kombinaci zděné a dřevěné konstrukce. Před 2.sv.válkou byla majitelem základny soukromá osoba, které byl majetek odebrán v rámci Benešových dekretů. V šedesátých letech byl majetek ve správě Chemického spolku Pardubice (dnešního Semtína) jako rekreační zařízení. Někdy kolem tohoto období byla vybudována druhá budova, tentokrát zděná. Zároveň bylo vybudováno i letní kino, ze kterého se zachovala pouze dřevěná promítárna. Pionýři začali tento prostor a budovy využívat pro pořádání letních táborů někdy kolem roku 1970.

Součástí tábora je betonové koupaliště(25x15m) z první republiky ukryté v korytu říčky. Do 20m od bazénu směrem proti proudu jsou v trávě ukryté zbytky betonových základů převlékárny. Bazén má zajímavě řešen dvojnásobný přítok vody z přilehlého potůčku.
Základna je pro rekreaci dětí a mládeže využívána dodnes a to jako kombinovaná základna - stanová s možností ubytování malých dětí ve zděné budově.

Cítkovské lesy postihla 25. června 2008 ničivá vichřice. Jejich obnova potrvá desítky let.

http://www.chmi.cz/torn/cases/20080625/20080625_polomy.html