Při slavnostním sázení Lípy srdčité byli přítomni zástupci obce Dvakačovice, zástupce evangelické církve a zástupci ČSBS. Proslov pronesl starosta obce Josef Ujec, místní evangelický farář Dušan Ehmig a major ve výslužbě JUDr. Petr Šáda. Poté se průvod přesunul k místní čekárně.

Kronikář obce Ladislav Jukl pronesl slavnostní projev o lípách z roku 1990 a 1968 a byly odhaleny popisky s údaji. Program pokračoval v místním obecním domě, kde vystoupila skupina "Nestejskáme si".

Ladislav Jukl promítl prezentaci o historii Dvakačovic. Akce se zúčastnilo okolo padesáti diváků.

Josef Ujec, starosta obce Dvakačovice