V konferenčním sálu pavilónu L v areálu léčebny bylo vybudováno očkovací centrum se všemi předepsanými náležitostmi. V týmu, který očkuje, jsou lékařky, odborní zdravotní pracovníci a administrativní pracovnice z léčebny. Očkování probíhá velmi úspěšně a plynule. Když bude dodána další vakcína, stihnou během krátké doby naočkovat více než 300 pracovníků léčebny. V dalším plánu se léčebna připravuje na zajištění funkce tohoto očkovací místa. „Od 15. března by měl být zahájen pravidelný režim očkování osob podle očkovacího plánu Pardubického kraje. Stejně jako další podobná zdravotnická zařízení kraje chceme přispět

i touto cestou k naplnění úkolů ve zdravotní péči v kraji,“ uvedl ředitel Hamzovy léčebny Václav Volejník.