Před časem otevřeli v Hamzově léčebně nově rekonstruovaný pavilon E, který je nyní vybavený jedinečnou multismyslovou místností, kde se provádí terapie založená na tzv. bazální stimulaci a zdravotníci jsou zde schopni zapojit více smyslů dítěte najednou a tím urychlit jeho léčbu.