Dopolední program zahájil MUDr. Pavel Remeš, primář spinální jednotky Hamzovy léčebny. Cílem akce bylo představit veřejnosti, zaměstnancům a pacientům problematiku míšního onemocnění, seznámit je s důsledky poranění míchy, které jsou v oblasti pohybové, psychické, sociální i pracovní.

Účastníkům akce chtěli zaměstnanci spinální jednotky přiblížit některé činnosti vozíčkáře, jako je jízda na MIV a další sportovní aktivity.

Součástí programu byly trasy pěší po okolí Hamzovy léčebny, cyklisté a handbikeři si mohli zvolit trasu do blízkého okolí Luže. Delší trasa vedla do Nových Hradů a zpět do arboreta léčebny, kde si místní skautské středisko Tangram připravilo pětici stanovišť. Dospělí i děti si mohli vyzkoušet své dovednosti, zručnost a trénování paměti.

Program akce byl doplněn o přednášku pana Brože, ambasadora VZP, který vyprávěl o životu a sportování na vozíku a také seznámil posluchače s riziky, která způsobují vážná poranění.

Přednášky pokračovaly vystoupením pana Hantla z TJ Léčebna Košumberk. Návštěvníkům vyprávěl o sportovních aktivitách lidí s handicapem.

Odpolední program zahájil MUDr. Václav Volejník, CSc. ředitel léčebny a představil život a dílo zakladatele HL prof. Dr. Hamzy.

Přednášku věnovanou Hamzově léčebně uvedla MUDr. Alena Klapalová. Posluchači si udělali představu o historii léčebné rehabilitace v léčebně v Košumberku.

Mgr. Marja Škrochová přiblížila práci psychologa na spinální rehabilitační jednotce a přípravu pacientů na život s postižením.

Zajímavá byla beseda pana Hirsche s názvem Camino na kolečkách. Cílem besedy bylo ukázat druhým, že život na vozíku úrazem nekončí. Projekt Camino na kolečkách vzešlo jako touha po splnění jednoho snu. Honza Dušek se svým devítiletým synem a známým českým poutníkem Petrem Hirschem vyrazili na měsíční pouť do španělského Santiaga.

Po celou dobu akce si mohli účastníci vyzkoušet sportovní pomůcky pro handicapované (tricykly, koloběžky, handbike trenažéry), které zapůjčila a představila TJ Léčebna Košumberk.

Celá akce se konala za přispění sponzorů, velmi hezkého podzimního počasí a realizačního týmu Hamzovy léčebny.

Výtěžek akce bude věnován na „omlazovací kúru“ spinální rehabilitační jednotky v Hamzově léčebně, která bude přizpůsobena potřebám klientům na invalidním vozíku.

Ludmila Vopařilová