V souladu s někdejšími dispozicemi zakladatele léčebny a parku dr. Hamzy léčebna v průběhu času vytváří příjemná zákoutí nebo drobné sadovnické a zahradnické detaily, jakými jsou založené asijské nebo americké expozice s tamějšími dřevinami. Návštěvníci v parku najdou i takové detaily, jako je japonská zahrádka s vodní nádrží a klenutým mostkem nebo zákoutí s voňavými keři a bylinami s poetickým názvem „Zahrádka Miss Dior".

Od letošního jara k nim nově přibyl modřínový hájek, který byl vysazen v rámci jarního otevírání Hamzova parku a arboreta z mladých modřínků, darovaných OS Hamzovy děti z Košumberka.

Charakter sadových úprav byl dán již v prvních letech. Dominantou byla stromořadí, oboustranné aleje podél navržených přímých hlavních komunikací. Liniová výsadba využívající perspektivu dodávala areálu jakoby větší rozměr.

Přes osobní neúčast dr. Hamzy pokračovaly výsadby dřevin zcela v jeho intencích, dotvářeli je ovšem již erudovaní zahradníci. V alejích projektovaných MUDr. Hamzou se uplatňují především naše domácí lípy, jejich kříženec lípa obecná, javory, jírovce a břízy. Původní evropskou dřevinu, modřín opadavý (Larix decidua) využil i dr. Hamza jako výplňový a stínící prvek v někdejších učebnách pod širým nebem.

I nově vysazený hájek hodlá láčebna využívat jako přírodní učebnu sloužící především k výuce, zábavě i poučení. Přírodní učebna bude volně přístupná. Díky tomu přinese zajímavou možnost k terénní zážitkové formě výuky nejen pro samotné pacienty léečebny, ale pro všechny návštěvníky Hamzova parku a arboreta.

(jz)