Jak sčítání probíhá? „Je to jednoduché: nasypat do krmítka dle pokynů správného přikrmování, připravit si psací potřeby, zjistit si přesnou metodiku sčítání na webových stránkách ptacihodinka.birdlife.cz, mít po ruce i fotoaparát a pak 60 minut pozorovat ptačí návštěvníky. Výsledky svého pozorování následně odeslat ornitologům pomocí webové stránky ptacihodinka.birdlife.cz“, vysvětluje Jana Zavřelová, metodik Hamzova arboreta.

„Díky sčítání získají ornitologové velké množství důležitých dat o ptácích, kteří v Česku zimují. Dlouhodobé sledování zimování ptáků v Česku je významným faktorem zjišťování, co jejich výskyt a chování ovlivňuje. Cílem organizátorů je také zapojit širokou veřejnost do jednoduchého vědeckého výzkumu – zimního sčítání ptáků na krmítkách a celkově tím podpořit budování vztahu člověka k ptákům, potažmo přírodě skrze vlastní zkušenost“, říká koordinátorka sčítání ptáků na krmítkách Alena Skálová z České společnosti ornitologické a pokračuje: „Do sčítání ptáků na krmítku se může zapojit úplně každý bez předchozí zkušenosti s ornitologií. Kdo si není jistý, že dokáže poznat nejběžnější druhy ptáků, pomohou mu naše materiály s vyobrazením druhů. Prvního ročníku v lednu 2019 se zúčastnilo 14 tisíc lidí, druhého ročníku v lednu 2020 dokonce 21 tisíc lidí. V obou ročnících byla nejpočetněji pozorovaným ptákem sýkora koňadra.“

Během „Ptačí hodinky“ jsme zaznamenali v krmítku nebo jeho blízkém okolí osm druhů v celkovém počtu 35 jedinců, z nichž asi nejzajímavější byla návštěva osmi stehlíků obecných, zvonka zahradního, jehož počet výskytu v poslední době klesá. Pravidelnými návštěvníky jsou dále kromě sýkorek koňader, vrabců domácích a kosů černých také brhlíci lesní, pěnkavy obecné nebo červenky obecné. I přesto, že počet i pestrost druhů v jedné hodině jistě zajímavý, je to jen pouhý zlomek druhů, které v parku žijí. Pravidelným monitoringem jsme zjistili, že zde žije bezmála čtyřicet druhů, mezi nimiž jsou i druhy silně kriticky ohrožené, kriticky ohrožené i ohrožené. Jedním z příkladů druhové ochrany jsou instalace budek pro hnízdění rorýsů při rekonstrukcích objektů v areálu parku, snaha o zajištění bezpečnosti ptáků proti nárazu do skel pavilonů a další opatření, která mají za cíl co nejvyšší účinnost druhové ochrany.