Návrh na neplatnost voleb podal za heřmanoměstecké Piráty lídr David Zieris. Ten tvrdí, že někteří klienti Domova pro seniory na Masarykově náměstí obdrželi volební lístky až v pátek, tedy o prvním dni voleb, a neměli tak čas vše si zvážit a rozmyslet. Domov má kolem 130 klientů.

„Za sebe a za paní tajemnici mohu v tuto chvíli veřejnost uklidnit, že z naší strany a ze strany městského úřadu byly volební postupy zcela standardní, distribuce lístků do domova pro seniory proběhla v sobotu týden před volbami. V průběhu voleb jsme žádnou stížnost nezaznamenali ani nebyl požadavek na doplnění volebních lístků,“ uvedl starosta města Josef Kozel.