„Ve větší míře než dosud věnujeme pozornost a podporu strategiím a konkrétním projektům, které povedou ke snížení hlukové zátěže. Aktivně budeme přistupovat k jednotlivým složkám, které jsou nutné k urychlení realizace budoucího městského obchvatu," uvedl starosta města Josef Kozel.

Kdo jezdí do Heřmanova Městce, dobře ví, že parkovací kapacita i systém mají velké nedostatky. Radnice má proto v plánu zpracovat koncepci, díky které nebude docházet k řešení pravidelných parkovacích problémů v jedné části města na úkor jiné.

„Musíme řešit pohyb cyklistů po městě, především s ohledem na jeho centrum včetně rozvíjení sítě cyklotras a cyklostezek. Se vším samozřejmě souvisí všeobecná bezpečnost obyvatel našeho města," říká místostarosta Otakar Volejník.

Ke zvážení přichází možnost zřízení městské policie, která v Heřmanově Městci není a v minulosti ji suplovali pardubičtí strážníci. Podle představ radních by měla fungovat především jako služba, již by využívaly a také spolufinancovaly okolní obce. „Též vyvineme úsilí na získání dotačního programu pro vybudování městského kamerového systému. Všechny tyto kroky učiníme vždy až po projednání s občany našeho města, jelikož chceme vždy na prvním místě prosazovat zájmy svých spoluobčanů," zdůraznil závěrem starosta Josef Kozel.