Prohlídka obou objektů bude možná od 9 do 12 hodin. V Monacu se příchozí budou moci podrobněji seznámit s přeměnou povrchové vody ve vodu pitnou, zatímco v Hlinsku bude možné sledovat proces úpravy odpadní vody z průmyslu i z domácností před jejím opětovným vypuštěním do volné přírody.