V těchto dnech probíhá na středních školách v Chrudimi osvětová kampaň ,,Červená stužka" spojená s finanční sbírkou, kterou ve městě připravili dobrovolníci České společnosti AIDS pomoc a Ekocentra Zelený dům Chrudim.

Zmíněná kampaň se věnuje prevenci před smrtelnou chorobou AIDS, která je výsledkem postupné destrukce imunitního systému virem HIV.

Osvětové kampaně se naposledy ve čtvrtek zúčastnili studenti Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim a také studenti chrudimské Střední školy obchodu a služeb.

„Nárůst HIV pozitivních občanů je v České republice oproti předešlým letům výrazný.

Léčba je nejen velmi drahá pro stát, ale je i velmi nepříjemná pro pacienta, a to po psychické i fyzické stránce," uvádí dobrovolník Tibor Schwarz, který se podílí na přípravě i realizaci probíhající kampaně.

Během osvěty se ale nehovoří pouze o nemoci AIDS. Mladí se při setkání mohou leccos dozvědět také o syfilis (příjici), jež v České republice v současnosti představuje velmi rozšířenou pohlavní bakteriální chorobu. Lidé se jí mohou nakazit nejenom při běžném, ale i při orálním sexu. Přesto je její nebezpečnost v současnosti veřejností přinejmenším podceňována.