Pořadatelem Adámkových slavností je již tradičně město Hlinsko a Folklorní sdružení České republiky. Sobotní program patřil dětským a mládežnickým účinkujícím, zatímco neděle byla také tentokrát v režii dospělých.

Doplňkovou akcí festivalu byl rovněž oblíbený jarmark, na kterém byli vítáni především lidoví výrobci a řemeslníci, prodejci sýrů, produktů z medu a podobně.