Proti tomu se ostře staví místní sociální demokraté, kteří vydali před pondělním zasedáním zastupitelstva veřejné prohlášení. Píšou v něm, že hlinecká místní organizace ČSSD uložila zastupitelům zvoleným za tuto stranu, aby hlasovali proti. Podle autorů prohlášení by odsouhlasením změny došlo k narušení průmyslového areálu a jeho dostupnosti. Tvrdí, že neexistuje přímá souvislost mezi prodejem části areálu a vznikem nových pracovních míst ve firmě Megatech. Ta totiž už na podzim prohlásila, že získané peníze použije na rozšíření výroby, jež přinese lidem práci.

Na to, jak v pondělí dopadne hlasování, jsou místní lidé zvědaví a je pravděpodobné, že jich přijde na schůzi hodně. Při listopadovém jednání se do zasedací místnosti málem nevešli. 

Tiskové prohlášení ke změně územního plánu v areálu bývalého podniku ETA

MO ČSSD Hlinsko Hlinsko, 23.4. 2014

Současná koalice stran a jedinců, která vede hlineckou radnici, se rozhodla pouhou hrubou silou a proti vůli velké části obyvatel města prosadit změnu územního plánu v prostoru bývalé společnosti ETA.

Hlinecká místní organizace ČSSD uložila zastupitelům zvoleným za tuto stranu do zastupitelstva města Hlinsko, aby hlasovali proti výše uvedené změně územního plánu.

K tomuto rozhodnutí nás vedly následující důvody:

1. Odsouhlasením změny by došlo k narušení průmyslového areálu a jeho dostupnosti. Tento areál přitom plní ve městě a zejména do budoucna by plnit měl, roli ucelené průmyslové zóny. Jiná města své průmyslové zóny chrání a draze budují. Opravdu si můžeme v Hlinsku dovolit onen luxus a postupovat jinak?

2. Neexistuje přímá souvislost mezi prodejem části areálu za účelem výstavby obchodního komplexu a vznikem nových pracovních míst ve firmě Megatech. Tyto argumenty jsou ekonomicky zcela nesmyslné.

3. Vznik pracovních míst přímo v novém obchodním areálu je argument vysoce diskutabilní. Lze totiž se stoprocentní pravděpodobností předpokládat, že by stejný či vyšší počet pracovních příležitostí zanikl ve stávající obchodní sféře města. A to zejména u malých živnostníků a družstva Jednota. Přínos pro zaměstnanost z celkového pohledu Hlinska by byl tedy naprosto nulový.

4. Město v současné době další nákupní centrum zkrátka nepotřebuje. Zastáváme totiž názor, že nejdříve je potřeba peníze vydělat a teprve pak je utrácet.

V žádném případě se neztotožňujeme s metodami, chováním a jednáním volených představitelů ve vedení hlinecké radnice v této záležitosti. Věříme, že překrucování argumentů, jejich podsouvání veřejnosti a hrubá arogantní síla při politickém dialogu nemohou zvítězit nad obyčejným selským rozumem.

MO ČSSD Hlinsko