Chrudimi se v dopravní zátěži díky dnešnímu znovuzprovoznění Masarykova náměstí a kruhové křižovatky Na Bídě ulevilo, v druhém největším městě okresu, v Hlinsku, o tom nemůže být ani řeč.

Objízdné trasy jsou schválené dopravní policií. Vše ale komplikuje další stavební práce, a to oprava mostu v Krouně, kterou provází úplná uzavírka pro auta jedoucí od Poličky. Vzniká tak zejména pro přespolní řidiče kamionů velký zmatek, který je navzdory dopravnímu značení dovede do obce Holetín. Tamní most není tak vysoký, aby ho mohli podjet, i když se každý den o to někdo pokusí. Je potom běžné, že se kolos pokouší z prekérní situace dostat otáčením nebo couváním, což vytváří dlouhé kolony čekajících aut.

Několik investičních akcí totiž značně omezuje dopravu a komplikuje místním i přespolním pohyb po městě. Jde o opravu úseku mezi hlineckou Resslovou ulicí a Blatnem, kde je nutná i zásadní rekonstrukce mostů.

"Financuje ji krajská Správa a údržba silnic a jsme za to moc rádi, jelikož blatenské mosty i komunikace jsou již ve špatném stavu a oprava v pozdějších letech by hraničila s bezpečnou uživatelností," uvedl hlinecký místostarosta Petr Svoboda.

Další velkou akcí je oprava kanalizace v ulici Komenského, kterou financuje společnost Vodovody a kanalizace Chrudim.

Třetí investicí, která omezuje dopravu kolem centra města, je projekt ulic Kavánova a Erbenova. "Každý řidič, který tuto komunikaci používá, dobře ví, jak bylo nepříjemné po ní jet třeba i na kole," zdůraznil místostarosta s tím, že tuto stavbu investuje město Hlinsko a první etapa spěje do finále.

Psali jsme: