Zastupitelstvo města na svém středečním zasedání schválilo prodej pozemků k výstavbě bytových domů.

Společnost EZE projevila vážný zájem o výstavbu bytovek v lokalitě Rataje. „Bytových jednotek by mělo být minimálně šedesát. V současné době investor připravuje projektovou dokumentaci a všechna potřebná povolení tak, aby výstavba mohla být zahájena již v příštím roce,“ uvádí místostarosta Hlinska Pavel Šotola.

Jelikož město chce mít záruku, že záměr bude realizován tak, jak byl navržen, byla schválena kupní smlouva s odloženou účinností. To znamená, že investor získá pozemky do svého vlastnictví až po kolaudaci objektů a po zaplacení kupní ceny. Do té doby bude mít pozemky pouze pronajaty. Prezentace dispozičního uspořádání a velikosti domů i jednotlivých bytů bude v režii investora, zrovna tak i způsob pronájmu či koupě bytu.

V dubnu byl také zastupitelstvem města schválen prodej šesti parcel pro výstavbu rodinných domů v místní části Srní. „V současné době je vážný zájem o další čtyři, čímž v dané lokalitě zbývají již jen tři parcely. Zainvestování lokality inženýrskými sítěmi, které bude zahájeno ještě v tomto roce, přijde město na necelých sedm milionů korun. Letos také dojde k vybudování technické infrastruktury v části lokality Rataje, kde bylo k dispozici šest stavebních parcel,“ dodává Pavel Šotola.

Skutečný zájem o výstavbu dokládá také již schválený prodej stavebních parcel v ulici Faráře Toufara a na Dvořákově nábřeží, kde bude vybudován objekt pro podnikání i bydlení.