Pro mnohé lidi je problém dostat se po vlastní ose k lékaři, na úřad nebo do lékárny. Právě pro tyto účely bude Senior taxi sloužit. „Jde o městem dotovanou službu, zahájení předpokládáme od dubna. Věřím, že její zavedení posune naše město o kus dopředu,“ uvedl starosta Hlinska Miroslav Krčil.

Senior taxi ponese jméno Hlinecké taxi. Kromě území města bude jezdit i do jeho místních částí. Město se postará o úhradu jízdy, klient zaplatí dvacetikorunu za přistavení auta.

Překvapivé je, že je služba určena nejen pro těžce pohyblivé občany, ale i pro mladé rodiny. „Všichni nemají auto, aby se dostali k lékaři a maminky s kočárky mají cestu autobusem značně ztíženou. Máme za to, že i tato věková skupina bude službu využívat,“ dodal Miroslav Krčil.

Hlinsko hodlá zavést novou službu také díky debatám s obyvateli, kterým chybí městská hromadná doprava. V tuto chvíli běží výběrové řízení na provozovatele. Ten by měl začít vozit zájemce už od měsíce dubna. Koncem roku pak bude služba vyhodnocena s definicí přínosů i případných nedostatků.

Ilustrační snímek.
Místo vlaků pojedou autobusy

V Chrudimi se zatím o Senior taxi neuvažuje. „Ale existuje u nás doprava pro seniory v rámci Centra sociálních služeb a pomoci (CSSP). V tomto případě je podmínkou uzavřená smlouva s CSSP, a to za předpokladu, že bude senior službu pravidelně využívat. Současně musí využívat také alespoň jednu základní činnost pečovatelské služby, například rozvážku obědů. Lidé si však nemohou tuto základní službu objednávat účelově. Tedy třeba jen proto, aby se tak dostali i k možnosti levné dopravy. Každá ze služeb je poskytována až po posouzení fyzického a zdravotního stavu žadatele,“ uvedla vedoucí městského sociálního odboru Radka Pochobradská.

V Pardubicích zanedlouho zavedou novou dopravu pro lidi nad sedmdesát let a zvlášť těžce zdravotně postižené osoby – držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Právě probíhá výběrové řízení na dodavatele. Senior taxi klienty na katastrálním území Pardubic doveze na úřad či k lékaři za 25 korun, zbývající částku doplatí město.

Dopravu lidí s hendikepem již pro město zajišťuje řadu let Dopravní podnik města Pardubic. Ten nabízí ve spolupráci se SPID handicap přepravu zdravotně postižených speciálně upraveným tranzitem. Tato doprava je provozována v pracovních dnech takzvaně od domu k domu. To znamená, že mikrobus nejezdí na žádné pravidelné lince, ale je v určený čas přistaven u hlavních domovních dveří.

Ilustrační foto.
Cestovatelská přednáška nás tentokrát zavede do Mexika