Stuhu přestřihli místostarosta Petr Řezníček, který zastupoval investora, a Ivan Nehera z firmy Strabag, jež byla generálním dodavatelem této stavební akce. Rekonstrukce ulice si vyžádala investici ve výši 2.6 milionu korun.