Důvodem je dostavba kanalizace kvůli stísněným podmínkám je nutné ukládat kanalizační potrubí do země s určitým omezením tranzitní dopravy. Stavební práce budou probíhat za omezeného provozu silniční dopravy a pod ochranou přechodného dopravního značení.

Silniční provoz povede po volné části vozovky kyvadlově. Řidiči, buďte ostražití a sledujte vpravo při průjezdu Hrochovým Týncem směrem na Vysoké Mýto pracovní stroje provádějící výkop a transport materiálů.