Na jeho území jsou rozsáhlé památkové komplexy, jejichž regenerace je po technické i finanční stránce velice náročná. Městská památková zóna byla vyhlášena v roce 1990, má zachovanou středověkou strukturu s památkově významnou zástavbou se starými hradbami. Historické jádro si zachovalo funkci městského centra. Městská památková zóna se rozkládá na dvaapadesáti hektarech, na nichž stojí osmadevadesát 98 nemovitostí zapsaných v seznamu nemovitých kulturních památek. Z toho je šest desítek ve vlastnictví města.

Ve středu 16. dubna při slavnostním zasedání k Mezinárodnímu dni památek a sídel ve Španělském sále Pražského hradu převzal starosta města Jan Čechlovský cenu odborného časopisu Moderní obec za péči, kterou město věnuje zachování kulturního dědictví a všestranného života svých obyvatel.

Město se zúčastnilo v soutěži o titul Historické město roku 2007, kterou pořádá Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní rozvoj. Tato soutěž je zaměřena na program regenerace památkových zón a rezervací. Chrudim se stala vítězem v Pardubickém kraji a k ceně získala odměnu 100 000 korun,“ informuje tisková mluvčí radnice Sylva Drašnarová.

K nejvýznamnějším památkám města se řadí arciděkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, který stojí na Resslově náměstí. Gotický trojlodní kostel ze 13. až 14. století byl v minulosti vícekrát přestavován. Poslední velká dostavba proběhla ve druhé polovině 19. století pod vedením Františka Schmoranze. Z té doby pochází dvojice novogotických věží a průčelí budovy.

Do současnosti stavba neprošla žádnou rekonstrukcí. Krajský radní Miloslav Macela společně s představiteli města a církve proto usiluje o to, aby se objekt opravil díky dotaci. Milionem korun na projektovou dokumentaci přispěje Pardubický kraj