Omezení se týká i autobusové dopravy, po dobu uzavírky nebude obsluhována zastávka Krouna křižovatka. Občanům s trvalým pobytem v obci Krouna a místních částech bude umožněna jízda po oldřišské cestě. Tuto cestu rovněž využijí autobusy a složky integrovaného záchranného systému.